TELEFONY ZEWNĘTRZNE DO PORADNI SĄ PRZEKIEROWANE DO GŁÓWNEJ REJESTRACJI

TEL. WEW. 560

W sprawach związanych bezpośrednio z poradnią proszę telefonować w godzinach 13:00 do 14:30

Aktualnie nie dotyczy poradni: Neonatologicznej, Neurologicznej dla dzieci; Ginekologiczno-Położniczej, Stomatologicznej, Protetyki Stomatologicznej, Poradni Ortodontycznej; Urologicznej, PZP, Psychologicznej; Onkologii i Chemioterapii

Print Friendly, PDF & Email