W związku z rozpoczęciem funkcjonowania systemu parkingowego na terenie parkingu wewnętrznego Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza informujemy:

 1. Rozpoczęcie funkcjonowania systemu parkingowego planowane jest w dniu 28 grudnia 2022 r., w związku z czym od piątku 09.12.2022 r. są przekazywane karty dostępu do właściwych komórek organizacyjnych dla osób zainteresowanych wykupieniem abonamentu.
 2. Każdy pracownik parkujący pojazd na terenie wokół budynku głównego Szpitala (dotyczy to również parkingu koło budynku pogotowia, parkingu przy lądowisku oraz parkingu na dziedzińcu wewnętrznym) jest zobowiązany do wykupienia abonamentu parkingowego. Osoby posiadające wykupiony abonament parkingowy, będą mogły skorzystać z wjazdu i wyjazdu na trzy sposoby:
 • poprzez system kart abonamentowych,
 • poprzez system rozpoznawania tablic rejestracyjnych,
 • poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie (możliwość ta zostanie udostępniona użytkownikom w późniejszym terminie),

Abonament parkingowy będzie można wykupić wyłącznie w kasie parkingowej znajdującej się przy wjeździe od strony ul. Armii Krajowej (wjazd przy kwiaciarni, na ścianie bocznej budynku kuchni). Sposób wykupienia abonamentu parkingowego zostanie przedstawiony w formie filmiku instruktażowego.

Aby aktywować kartę abonamentową, a co za tym idzie uprawnienie do wjazdu na parking wewnętrzny, należy najpierw wykupić abonament w kasie parkingowej. Osoby, które otrzymają kartę lecz jej nie aktywują poprzez wykupienie abonamentu w kasie, nie uzyskają dostępu do parkowania.

System umożliwia wjazd jednego samochodu na jeden abonament, co oznacza, że w sytuacji kiedy to samochód wjechał na teren parkingu wewnętrznego, nie będzie możliwy ponowny wjazd na ten sam abonament bez wcześniejszego opuszczenia parkingu przez danego użytkownika.

 1. Osoby które do tej pory nie wpisały się na listę osób chcących wykupić abonament parkingowy mają nadal możliwość zgłoszenia, poprzez wypełnienie listy (wzór znajduje się poniżej)
  i przekazanie jej do sekretariatu Pionu Logistyki.
 2. Szlaban znajdujący się przy wjeździe/wyjeździe na teren Szpitala od strony
  Węgierskiej (przy budynku Pionu Logistyki), będzie służył do wjazdu i wyjazdu dla użytkowników abonamentowych
  – w tym miejscu brak jest możliwości pobrania biletu parkingowego oraz zeskanowania go w celu wyjazdu z parkingu.
 3. Wszelkie szczegóły funkcjonowania parkingu wewnętrznego określa Regulamin wjazdu
  i Parkowania.

Regulamin wjazdu i parkowania