Kierownik Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej

Kierownik Przyszpitalnej przychodni Specjalistycznej

mgr Barbara Rząca – Kuśnierz