Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert w zakresie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń:

1. świadczeń masażu leczniczego w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Ogólnoustrojowej –
równoważnik 1 etatu,
2. świadczeń fizjoterapeutycznych w zespole pracowni fizjoterapii – równoważnik 1 etatów,
3. świadczeń neurologopedycznych (równoważnik 0,25 etatu), fizjoterapeutyczne
(równoważnik1 etatu) pedagogiki specjalnej (równoważnik 0,5 etatu) w Oddziale
Dziennym Rehabilitacji dla dzieci,
4. logopedycznych (równoważnik 0,5 etatu) w Oddziale Neurologicznym z pododdziałem
udarowym,
5. świadczeń logopedycznych (równoważnik 0,7 etatu) w Zakładzie Opiekuńczo –
Leczniczym, w pododdziale rehabilitacji neurologicznej (równoważnik 0,8 etatu),.
6. Terapeuty zajęciowego w pododdziale rehabilitacji neurologicznej/ZOL (równoważnik
1 etatu).

Print Friendly, PDF & Email