Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od 01.07.2021 r. do dnia 31.01.2022 r. w zakresie kompleksowego zabezpieczenia świadczeń lekarskich w czasie podstawowej ordynacji oddziału oraz w czasie dyżuru lekarskiego w Oddziale Noworodków i Wcześniaków.

Print Friendly, PDF & Email