Oferenci uczestniczący w postępowaniach konkursowych, których aktualne dokumenty znajdują się u Udzielającego Zamówienie mogą dołączyć do oferty stosowne oświadczenie bez konieczności załączania wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi teleradiologii polegającej na opisie wykonanych przez Udzielającego Zamówienie badań: RTG, CT.

Print Friendly, PDF & Email