Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w czasie podstawowej ordynacji oddziału oraz w czasie dyżuru lekarskiego

Termin składania ofert na świadczenia lekarskie w oddziałach szpitalnych zostaje przedłużony do dnia 27.12.2023 do godz. 10.00. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się 27.12.2023 o godz. 10:30

Print Friendly, PDF & Email