Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń lekarskich w Oddziale Onkologii oraz Poradni Onkologicznej

Print Friendly, PDF & Email