Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w warunkach domowych

Print Friendly, PDF & Email