Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w poradni

Print Friendly, PDF & Email