Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń lekarskich w Pracowni Endoskopii

 

Print Friendly, PDF & Email