Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert w zakresie kompleksowego zabezpieczenia świadczeń lekarskich w czasie podstawowej ordynacji oddziału oraz w czasie dyżuru lekarskiego

Komunikat do konkursu: Zmianie ulega okres na który zostanie zawarta umowa w drodze postępowania konkursowego  – minimum 2 lata.

Print Friendly, PDF & Email