Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w dwuosobowych zespołach ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego przez:

– ratowników medycznych,
– pielęgniarzy systemu,
– ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
– pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

Print Friendly, PDF & Email