Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń położnej w Oddziale Ginekologiczno–Położniczym

Print Friendly, PDF & Email