Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych położnej POZ oraz położnej w Poradni
Ginekologiczno – Położniczej

Print Friendly, PDF & Email