Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Print Friendly, PDF & Email