Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego.
Umowa zostanie zawarta na czas określony od 10.09.2021 r. do dnia 31.01.2022 r.

Print Friendly, PDF & Email