Sprostowanie z dnia 29.06.2021 r. Umowa zawarta w wyniku konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi teleradiologii będzie zawarta na czas określony od 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2022 r.

W związku z ogłoszonym Konkursem na świadczenia w zakresie teleradiologii informuję, iż szacunkowo w miesiącu planujemy przekazać do opisu następującą ilość badań: 250 badań RTG planowych, 30 badań RTG cito, około 160 badań TK CITO

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert w zakresie

usługi teleradiologii polegającej na opisie wykonanych przez Udzielającego Zamówienie badań:

 •  RTG,

 •  CT (tomografii komputerowej), umieszczonych na Serwerze Przyjmującego Zamówienie.

Print Friendly, PDF & Email