Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert w zakresie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń:

1. pielęgniarskich w Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (świadczenia 
stacjonarne /wyjazdowe),
2. pielęgniarskich w zespołach transportowych,
3. położnej środowiskowej / rodzinnej POZ,
4. położnej w Poradni Ginekologiczno – Położniczej.

Print Friendly, PDF & Email