Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego

Print Friendly, PDF & Email