Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń psychologicznych w Poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

Print Friendly, PDF & Email