Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń lekarskich – wykonanie badań elektromiograficznych EMG

Print Friendly, PDF & Email