Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na wykonywanie konsultacji specjalistycznych z zakresu hematologii

Print Friendly, PDF & Email