Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – świadczenia wyjazdowe

Print Friendly, PDF & Email