Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń pielęgniarki / położnej w: Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym oraz w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym

Print Friendly, PDF & Email