Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń pielęgniarskich / położnej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Print Friendly, PDF & Email