Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń pielęgniarskich w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Print Friendly, PDF & Email