Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

Print Friendly, PDF & Email