Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert w konkursach o udzielanie świadczeń:

 1. psychologiczne (terapeuty środowiskowego) w Poradni psychologicznej dla dzieci
  i młodzieży – I poziom referencyjny,
 2. pielęgniarskie / terapeuty środowiskowego w Zespole Leczenia Środowiskowego
 3. logopedyczne w:
 4. Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym – równoważnik 0,7 etatu,
 5. Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej (równoważnik 0,5 etatu),
 6. psychologiczne w :
 1. Oddział Dziennym Psychiatrii – równoważnik 1 etatów,
 2. Oddziale Dziennym Rehabilitacji dla dzieci ­– równoważnik 1 etatów,
 3. Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym – równoważnik 0,7 etatu,
 4. Oddziale Geriatrii – równoważnik 0,5 etatu,
 5. Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej (równoważnik 0,5 etatu),
 6. Poradni Zdrowia Psychicznego,
 7. Poradni Psychologicznej (równoważnik 1 etatu),
 8. Zespole Leczenia Środowiskowego.
Print Friendly, PDF & Email