Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert w konkursach o udzielanie świadczeń:

1. w zakresie fizjoterapii w warunkach domowych,

2. w zakresie fizjoterapii w oddziale dziennym rehabilitacji dla dzieci

3. masażysty w oddziale dziennym rehabilitacji dla ogólnoustrojowej.

Print Friendly, PDF & Email