Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert Konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi teleradiologii polegającej na opisie wykonanych przez Udzielającego Zamówienie badań: RTG, CT (tomografii komputerowej)

Print Friendly, PDF & Email