Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń pielęgniarskich / położnej w ramach poradni POZ.

Print Friendly, PDF & Email