Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kompleksowego zabezpieczenia świadczeń lekarskich w czasie podstawowej ordynacji oddziału oraz w czasie dyżuru lekarskiego w:
1. Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.
2. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (świadczenia internistyczne, chirurgiczne).

Print Friendly, PDF & Email