Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń lekarskich w Poradni Lekarza Rodzinnego POZ

Print Friendly, PDF & Email