Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń logopedycznych (równoważnik 0,25 etatu) w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

Print Friendly, PDF & Email