Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert w zakresie wykonywania i naprawy protez na rzecz pacjentów poradni stomatologicznych.

Print Friendly, PDF & Email