Pracownia Elektroneurografii ENG i Elektromiografii EMG

Lekarz kierujący Oddziałem
lek. Joanna Mierzwińska
specjalista neurolog

telefon: (18) 35-53-472