Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Kierownik Pracowni
mgr Monika Pyrsak
Diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
telefon (18) 35-53-332
e-mail serologia@szpital.gorlice.pl