W związku z potwierdzeniem w dniu  8 lipca 2020 r. zakażenia u jednego z pracowników podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań genetycznych w kierunku zakażenia wirusem SARS CoV-2
u pracowników mogących  mieć kontakt z osobą zakażoną. W wyniku przeprowadzonych do dnia 13 lipca 2020 r. badań u ponad 80 pracowników nie stwierdzono zakażenia wirusem.

Wszystkie podejmowane działania uzgadniane są z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorlicach.

Print Friendly, PDF & Email