Epidemiologia - Szkolenia

W związku z funkcjonującym w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Systemem Zarządzania Jakością oraz wdrożonymi standardami akredytacyjnymi w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych, w ramach szkolenia wstępnego przekazujemy dokument Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa epidemiologicznego dla osób przyjmowanych do pracy/ studentów/ praktykantów/ stażystów odbywających zajęcia dydaktyczne, w którym przedstawiono wymagania dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego wszystkich osób znajdujących się na terenie Szpitala.

Osoby nowozatrudnione/ studenci/ praktykanci/ stażyści podpisując formularz Oświadczenia zobowiązują się do przestrzegania procedur i zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujących w Szpitalu Specjalistycznym opisanych w materiałach szkoleniowych.

Szpital zastrzega sobie prawo wybiórczej weryfikacji przez właściwe osoby nadzorujące oraz specjalistów ds. epidemiologii przestrzegania przez pracowników/ studentów/ praktykantów/ stażystów zasad postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

Po zapoznaniu się z niniejszym materiałem szkoleniowym należy zgłosić się do Specjalisty ds. Epidemiologii celem podpisania Karty Obiegowej we wtorki i piątki o godz. 8:00 (należy przynieść ze sobą Oświadczenie).