Podstawowa Opieka Zdrowotna

Kierownik Laboratorium
mgr Elżbieta Grodecka
Specjalista mikrobiologii medycznej
telefon (18) 35-53-327
e-mail mikrobiologia@szpital.gorlice.pl
Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to przede wszystkim Twój lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który działa w ramach publicznej ochrony zdrowia na podstawie umowy z NFZ.
W skład zespołu POZ wchodzą:
 • lekarz POZ,
 • pielęgniarka POZ,
 • położna POZ.
Aby korzystać z porad lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, wystarczy złożyć deklarację ich wyboru, w wybranej przychodni.

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach realizuje świadczenia w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna.

Miejsce udzielania świadczeń w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej:
1. Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
(Budynek Główny, parter, w sąsiedztwie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej)
  Rejestracja
 • tel.: (18) 35-53-260
 • e-mail: pozgorlice@szpital.gorlice.pl
Świadczenia podstwowej opieki zdrowotnej udzielane są:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00–18:00,
 • porady odbywają się stacjonarnie, w formie teleporad lub w domu pacjenta,
 • w godzinach nocnych (18:00–8:00) oraz w święta i weekendy doraźnej pomocy udziela Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.
W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach porada udzielana jest w dniu zgłoszenia, natomiast w schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniodawcą.
Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są codziennie od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8.00-18.00 w pełnym zakresie,
natomiast w dni powszednie po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy – w zakresie zapewniającym kontynuację
niezbędnych świadczeń wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji.
Zadania podstawowej opieki zdrowotnej:
 • zapewnienie opieki zdrowotnej nad pacjentem i jego rodziną,
 • koordynacja opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia,
 • ocena potrzeb zdrowotnych pacjentów oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych,
 • rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społecznych,
 • zapewnienie edukacji pacjentów w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.

Zespół POZ – Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice


Lekarze:
 • lek. Justyna Góra-Mirecka – w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
 • lek. Marcin Czamara – specjalista chorób wewnętrznych
 • dr n. med. Marian Ołpiński – specjalista pediatrii, specjalista hematologii i onkologii dziecięcej
 • lek. Maria Michalik – specjalista medycyny rodzinnej, pediatra
 • lek. Alla Kushnirenko
 • lek. Yuliya Mironchyk
Pielęgniarki
 • piel. Agnieszka Kulińska
 • piel. Renata Hudzik
 • piel. Agata Osikowicz
Położna
 • Ryszarda Kiełtyka