Zakład rehabilitacji leczniczej

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Kierownik Zakładu Z-ca Kierownika Zakładu
mgr Marek Plato
fizjoterapeuta
mgr Magdalena Martyka-Łaś
fizjoterapeuta
telefon: (18) 35-53-540 telefon: (18) 35-53-541
e-mail: platomarek@szpital.gorlice.pl