Pomimo trwającej sytuacji wyjątkowej spowodowanej epidemią, badania endoskopowe (kolonoskopia) odbywają tak jak dotychczas z zachowaniem najwyższych standardów, także w zakresie zabezpieczenia przed koronawirusem. Pacjenci zgłaszający się na badania mają wykonywany pomiar temperatury oraz wypełniają ankietę dotycząca wywiadu epidemiologicznego. W pracowni przebywa ograniczona liczba osób zabezpieczonych w środki ochrony indywidualnej. Pacjenci umawiani są na godziny aby uniknąć nadmiernego gromadzenia się osób. Personel medyczny pracuje w środkach ochrony indywidualnej, a sprzęt i pomieszczenia poddawane są dezynfekcji po każdym badaniu.

Informacja o projekcie - kolonoskopia jelita grubego

Print Friendly, PDF & Email