Klauzule informacyjne

Klauzule informacyjne

Klauzule informują osoby fizyczne o celu, sposobie i okresie przetwarzania pozyskanych danych osobowych przez Administratora danych, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

Wniosek o dostęp do nagrań w zakresie: