System
Zarządzania Jakością

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

mgr Małgorzata Mąka

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Węgierska 21
tel. 18 35 53 404