Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne

Kierownik Laboratorium
mgr Elżbieta Grodecka
Specjalista mikrobiologii medycznej
telefon (18) 35-53-328
e-mail mikrobiologia@szpital.gorlice.pl