Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert w zakresie kompleksowego zabezpieczenia świadczeń lekarskich w czasie podstawowej ordynacji oddziału oraz w czasie dyżuru lekarskiego w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Print Friendly, PDF & Email