Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego z opisem dla pacjentów

Komunikat do konkursu: W Rozdziale II SWKO, pkt.5, zdanie 3 zmienia brzmienie: Opis wyniku badania w terminie do 48 h od chwili wykonania.

Print Friendly, PDF & Email