Zakład

Zakład diagnostyki obrazowej
z pracowniami