Zakład diagnostyki obrazowej
z pracowniami

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Kierownik Zakładu Kierownik Zespołu Techników Inspektor Ochrony Radiologicznej
Lek. Dariusz Szczerba
Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
Halina Konieczna
Elektroradiolog
Łukasz Skotnicki
Elektroradiolog
telefon: (18) 35-53-373 telefon: (18) 35-53-367 telefon: (18) 35-53-372
e-mail: rtg@szpital.gorlice.pl